Váš partner v dopravě, výstavbě a stavebnictví

Akce: Přijmeme řidiče čtěte v Akci. Stavebniny soboty otevřeno od 8,00 do 11,00hod.

Nabídka služeb zemních prací

- Inženýrské sítě.
- Veškeré výkopové práce včetně odvozu.
- Kanalizace včetně kanalizačních přípojek, silničních vpustí.
- Vodovody včetně vodovodních přípojek.
- Opravy, rekonstrukce polních a lesních cest.
- Zemní práce: rybníky, septiky, bazény, rekonstrukce vodních toků, tenisové kurty, hřiště.
- Veškeré demoliční práce včetně odvozu.
- Kompletní terenní úpravy včetně materiálu.
P-o-s-l-e-d-n-í  a-k-t-u-a-l-i-z-a-c-e: 11. 3. 2018
(c) Zdeněk Tichý